V sklopu projekta LAS Jejmo lokalno, je bil nedavno organiziran spletni strokovni dogodek Povečanje stopnje samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti. Dogodek ki je potekal v organizaciji Ljudske univerze Velenje in partnerjev Društvo Novus, KGZS-Zavod Celje, RA SAŠA in Zavod Savinja, si lahko v celoti ogledate na tej povezavi.

Doseči želijo čim večjo populacijo ljudi, se pravi, da vse nagovarjajo o pomenu samooskrbe ter uživanju domače, lokalne hrane ter s tem spodbujanju domačega kmeta. V času razglašene epidemije je pomen lokalne hrane  še posebej pomemben. K sodelovanju so povabili nekatere lokalne pridelovalce, predelovalce in turistične delavce, ki v svoje jedilnike vključujejo lokalno hrano. Vključili so pomen lokalne hrane za osnovnošolce in spomnili, da ima področje samooskrbe širši pomen, tudi na področju energetske samooskrbe.

In kako lahko sami prispevamo k povečanju trajnostne lokalne prehranske samooskrbe, ki je temelj zdravega, varnega in kakovostnega načina življenja? Seveda le na način, da kupujemo kvalitetno hrano od malih pridelovalcev v naši bližini, se vključujemo v partnersko kmetovanje ali si sami pridelamo svojo, zdravo hrano. Lahko smo sami dober zgled drugim in tako povečamo količino doma pridelane hrane.