Turistično informacijski center Mozirje

Hofbauerjeva 28
3330 Mozirje

+386 (0)70 799 099

tic@mozirje.si