V Šaleški in Zgornji Savinjski dolini se prihodnji teden začenja 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗦𝗔Š𝗔 𝗸𝗼𝗹𝗲𝘀𝗮𝗿𝗶, ki bo celotno regijo povezal z aktivnostmi na dveh kolesih.
📌𝗨𝘃𝗼𝗱𝗻𝗶 𝗱𝗼𝗴𝗼𝗱𝗲𝗸: 𝗻𝗼𝘃𝗶𝗻𝗮𝗿𝘀𝗸𝗮 𝗸𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗮 𝗶𝗻 𝗼𝘁𝘃𝗼𝗿𝗶𝘁𝗲𝘃 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹𝗮 𝗦𝗔Š𝗔 𝗸𝗼𝗹𝗲𝘀𝗮𝗿𝗶 𝘀 𝗸𝗼𝗹𝗲𝘀𝗮𝗿𝘀𝗸𝗼 𝘃𝗼ž𝗻𝗷𝗼 ž𝘂𝗽𝗮𝗻𝗼𝘃 𝗼𝗯č𝗶𝗻 𝗦𝗔Š𝗔 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗷𝗲
petek, 17. 6. 2022, 9:15–10:30/12:00
Šmartno ob Paki (MC Šmartno ob Paki)
📌𝗔𝗻𝗶𝗺𝗮𝗰𝗶𝗷𝗮 𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝗰𝗶𝗷𝗮 𝘃 𝗼𝗸𝘃𝗶𝗿𝘂 𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼𝘃𝗮𝗻𝗷𝗮 𝗱𝗶𝗿𝗸𝗲 𝗣𝗼 𝗦𝗹𝗼𝘃𝗲𝗻𝗶𝗷𝗶 𝘃 𝗼𝗯č𝗶𝗻𝗶 𝗟𝗷𝘂𝗯𝗻𝗼
sobota, 18. 6. 2022, 13:00–15:00
Ljubno ob Savinji
📌𝗔𝗻𝗶𝗺𝗮𝗰𝗶𝗷𝗮 𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝗰𝗶𝗷𝗮 𝘃 𝗼𝗸𝘃𝗶𝗿𝘂 𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼𝘃𝗮𝗻𝗷𝗮 𝗱𝗶𝗿𝗸𝗲 𝗣𝗼 𝗦𝗹𝗼𝘃𝗲𝗻𝗶𝗷𝗶 𝘃 𝗼𝗯č𝗶𝗻𝗶 𝗟𝘂č𝗲
sobota, 18. 6. 2022, 13:30–15:30
Luče oz. ciljni prostor na Veliki planini
📌𝗩𝗼𝗱𝗲𝗻𝗮 𝗸𝗼𝗹𝗲𝘀𝗮𝗿𝘀𝗸𝗮 𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗩𝗲𝗹𝗲𝗻𝗷𝗲–Š𝗼š𝘁𝗮𝗻𝗷
ponedeljek, 20. 6. 2022
📌𝗩𝗼𝗱𝗲𝗻𝗮 𝗸𝗼𝗹𝗲𝘀𝗮𝗿𝘀𝗸𝗮 𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗠𝗼𝘇𝗶𝗿𝗷𝗲–𝗡𝗮𝘇𝗮𝗿𝗷𝗲
torek, 21. 6. 2022
📌𝗩𝗼𝗱𝗲𝗻𝗮 𝗸𝗼𝗹𝗲𝘀𝗮𝗿𝘀𝗸𝗮 𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗥𝗲č𝗶𝗰𝗮 𝗼𝗯 𝗦𝗮𝘃𝗶𝗻𝗷𝗶–𝗚𝗼𝗿𝗻𝗷𝗶 𝗚𝗿𝗮𝗱
sreda, 22. 6. 2022
📌𝗩𝗼𝗱𝗲𝗻𝗮 𝗸𝗼𝗹𝗲𝘀𝗮𝗿𝘀𝗸𝗮 𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗦𝗼𝗹č𝗮𝘃𝗮
četrtek, 23. 6. 2022
Visit Savinjska | Visit Šaleška
Mestna občina Velenje | Občina Šoštanj | Občina Mozirje | Muzej Vrbovec – muzej gozdarstva in lesarstva | Občina Gornji Grad | Občina Rečica ob Savinji | Občina Ljubno | Občina Luče | Občina Solčava